Sprężarki   |   Podział   |   Zastosowanie   |   Kontakt

Podział

Dostępne w obecnym czasie sprężarki są specyficznego rodzaju urządzeniami występującymi praktycznie w każdej jednej gałęzi naszego rodzimego przemysłu. Są to urządzenia niezmiernie trwałe i szczególnie niezawodne podczas swej pracy eksploatacyjnej. Są jednymi z urządzeń energetycznych, których to najgłówniejszym zadaniem jest odpowiednie podniesienie ciśnienia przepływu gazu. Na dzisiejszym rynku dostępnych jest kilkanaście rodzajów sprężarek wykorzystywanych do różnorodnych prac.

W oparciu o charakter tych prac możemy zatem wyróżnić kompresory stacjonarne jak i przewoźne. Ze względu na swą budowę urządzenia te są dzielonymi na sprężarki wyporowe, w których to skład wchodzić będą kompresory tłokowe, śrubowe czy tez spiralne. Poza tym wyodrębniamy kompresory przepływowe typu sprężarki diagonalne, osiowe czy tez wirowe. Najbardziej powszechnymi w tego rodzaju urządzeniach są jednak sprężarki śrubowe, łopatkowe i oczywiście tłokowe.

Wiele firm zajmujących się produkcja tych urządzeń stara się, aby produkowane i oferowane przez nich produkty spełniały najwyższe wymogi stawiane tego rodzaju urządzeniom przez dzisiejszych klientów. Urządzenia te stały się bez wątpienia unikalnego rodzaju odpowiedzią na coraz to bardziej dynamicznie rozwijające się potrzeby międzynarodowego rynku w zakresie pneumatyki sprężonego powietrza.

Znaczna rozpiętość zapotrzebowania na tego rodzaju asortyment pozwala wyodrębnić oprócz wspomnianych wcześniej najgłówniejszych grup nieco po mniej ważnych kilka rodzajów tych urządzeń. Są to między innymi sprężarki promieniowe inaczej nazywanymi odśrodkowymi, w których to cząsteczki powietrza są wyrzucane za pomocą wirnika w stronę wylotu sprężarki. Kompresory wyporowe gdzie poprzez działanie napędu urządzenia objętość jego komory ulega zmianom zwiększającym i zmniejszającym podczas wykonywanego cyklu.

Dzięki tak szerokiej rozpiętości grup i rodzajów kompresorów w coraz szerszym stopniu zaczęto je wykorzystywać w jednej z dziedzin życia, jaką jest klimatyzacja i udana wentylacja obiektów i pomieszczeń wewnątrz nich się znajdujących.
Polecamy: części jcb | wycinka drzew | Copyright © 2010 Sprężarki.